logopeda

 

Logopedia jest nauką o:

- kształtowaniu prawidłowej mowy w trakcie jej rozwoju i doskonaleniu na późniejszym etapie,

- usuwaniu zaburzeń i wad mowy,

- metodach uczenia mowy w sytuacji jej braku lub utraty.

O skuteczności terapii logopedycznej decyduje:

czas rozpoczęcia ćwiczeń, im wcześniej podjęte działania, tym łatwiej wyeliminować nieprawidłowe nawyki;

regularność uczęszczania na zajęcia;

przygotowanie się ucznia do zajęć (przynoszenie zeszytu ćwiczeń, przygotowanie materiału zadanego do opracowania w domu);

systematyczna kontynuacja pracy w domu tzn. ćwiczenie tego, co zlecił logopeda;

aktywność ucznia, jego chęć do podjęcia wysiłku, współpraca na lekcji i w domu;

zainteresowanie i pomoc rodziców.

 

Zajęcia prowadzi logopeda Sylwia Bortnik.