Terminy spotkań z rodzicami

Zebrania  rozpoczynają się o godzinie 1715

1 12 września 2023r. klasy II - V
2 13 września 2023 r. klasy VI - VIII
3 21 listopada 2023 r. klasy I - V
4 22 listopada 2023 r. klasy VI - VIII
5 23 stycznia 2024 r. klasy I - V
6 24 stycznia 2024 r.. klasy VI - VIII
7 23 kwietnia 2024 r. klasy I - V
8 24 kwietnia 2024 r. klasy VI - VIII
 
Termin zebrań może ulec zmianie. 
O spotkaniach z rodzicami w czerwcu zadecydują wychowawcy klas.