Historia Szkoły Podstawowej nr 7 w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 7 w Lublinie powstała w 1915 r. W okresie międzywojennym jej patronką była Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. Szkoła przechodziła zmienne koleje losu, w zależności od sytuacji politycznej kraju. W ciągu 92 lat istnienia zmieniał się jej charakter (szkoła żeńska, koedukacyjna, sześcioklasowa itp.), jak i sama siedziba. Niezapomnianą postacią w historii Szkoły jest jej wieloletnia kierowniczka, Wanda Szupenko, działaczka AK i tajnego nauczania, odznaczona przez Komendanta Lubelskiego Okręgu AK płk. K. Tumidajskiego, skazana za działalność podziemną na 10 lat więzienia (Zamek Lubelski, Wronki), amnestionowana. Zmarła w 1986 r., pochowana na cmentarzu przy ul. Lipowej. 15.10.1960 r. położono kamień węgielny pod budynek Szkoły przy ulicy Plażowej. 18.11.1962 r. otwarto i przekazano Szkołę jako Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Aleksandra Szymańskiego (działacza AL). Do roku 1968 kierownictwo sprawowała Stefania Dolinowa, a po jej śmierci Jan Kowalski. W latach 1970 - 91 funkcję dyrektora pełnił Zygmunt Sołoducha. 27.05.1991 r. w wyniku konkursu dyrektorem Szkoły zostaje Czesława Kusiak. Szkoła w swojej długiej tradycji wyróżniała się ożywioną działalnością dydaktyczną i wychowawczą. Uczniowie skupieni w różnych organizacjach, kołach zainteresowań, sekcjach sportowych, biorą udział w konkursach i zawodach, zdobywając nagrody, i wyróżnienia.  Dyrekcja Szkoły wraz z gronem pedagogicznym kładła szczególny nacisk na dobre przygotowanie uczniów do kolejnych etapów kształcenia, na wychowanie i kształtowanie postaw moralnych wychowanków. Zwieńczeniem tych działań, a jednocześnie punktem wyjścia w tworzeniu własnego programu wychowawczego był wybór nowego patrona i nadanie Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie w dniu 25 listopada 2000 r. imienia poety księdza Jana Twardowskiego. Z odwagą i godnością społeczność szkolna będzie realizować wartości, którym wierny jest nasz Patron - a więc miłość, wiarę, dobro, piękno. W związku z odejściem Pani dyrektor Czesławy Kusiak na emeryturę, od dnia 1 września 2006 r. nowym dyrektorem szkoły w wyniku konkursu został Pan magister Mariusz Lisek.​ Począwszy od 2007 roku dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne koncentruje się na wprowadzeniu nowoczesnych metod dydaktycznych oraz aktywizujących, stopniowo przeprowadzane są remonty, prowadzone jest doposażenia bazy dydaktycznej i informatycznej. Dzięki tym działaniom od 2007 roku szkoła rokrocznie osiąga w sprawdzianach OKE po klasie 6 bardzo dobre efekty w przedziale wyników najwyższych lub bardzo wysokich, zajmując miejsce w ścisłej czołówce szkół miasta Lublina. Liczne grono uczniów zostaje finalistami lub laureatami konkursów przedmiotowych i artystycznych. Na polu sukcesów sportowych wielu uczniów osiągnęło sukcesy w grach zespołowych - w piłce siatkowej, ręcznej oraz  innych dyscyplinach sportowych. Od 1 września 2017 r. w związku z reformą systemu oświaty szkoła ponownie została przekształcona w ośmioletnią szkołą podstawową.