Kalendarz roku szkolnego 2023/24

ważne terminy
1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - inauguracja roku szkolnego 2022/2023

04 września 2023r.
2

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023r.
3

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2024r.
4

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024r.
5

Egzamin ósmoklasisty (trzy dni), 

dni wolne od zajęć dla klas I - VII

14 maja 2024r. - język polski

15 maja 2024r. - matematyka

16 maja 2024r. - język obcy

5

Dodatkowe dni wolne od zajęć

27 marca 2024r.

02 maja 2024r.

17 maja 2024r.

31 maja 2024r.

19 czerwca 2024r.

6

Zakończenie  zajęć dydaktyczno- wychowawczych - rozdanie świadectw

21 czerwca 2024r.
7

Wakacje

22 czerwca - 31 sierpnia 2024r.
w dni dodatkowo wolne od zajęć w razie potrzeby szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze