Dyrekcja

 

wicedyrektor
szkoły
mgr Marek
Torbicz

tel. 815377603

Dyrektor
szkoły
mgr Mariusz Lisek

 

 

wicedyrektor
szkoły
mgr Dariusz Zalewski

tel. 815377604