Zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego
Dnia 2022-03-04 przez M.D.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 7 

im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie 

informuje, że zapisy uczniów z obwodu

na rok 2023/2024 odbędą się internetowo,

w sekretariacie w dniach 27.02 - 10.03.2023

Do klasy I (rocznik 2016)

 oraz oddziału przedszkolnego  (rocznik 2017 lub 2018) 
klasa pierwsza: https://nabosp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/
oddział przedszkolny "0": https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/

lub w sekretariacie szkoły 

przy ulicy Plażowej 9, tel. 81 537 76 00, 81 466 46 00 

rodzice kandydatów spoza obwodu proszeni są

o zgłoszenie się bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

 

Zapisu można dokonać w godzinach: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek 7:30-15:30, środa 7:30-16:00, czwartek 7:30-15:30, piątek  7:30-14:30. 

 

Zapisu do szkoły można dokonać na podstawie dowodu osobistego rodzica, konieczny jest nr PESEL dziecka. 
 

W naszej szkole oprócz obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzone zajęcia pozalekcyjne: 

- gimnastyka korekcyjna 

 • - zajęcia logopedyczne (dla uczniów kl. 0 i 1-3), zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne 

 • - koło plastyczne, teatralne, matematyczne, przyrodniczo-ekologiczne, szachowe, chór szkolny oraz inne

 • - organizowane zajęcia na pływalni - pływalnia Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej (kl. 0 i 1-8) 

 • - funkcjonują dwie nowoczesne pracownie komputerowe, sale audiowizualne, pracownie multimedialne. 

 • - zwiększona ilość zajęć z matematyki i angielskiego. 

 

Inne informacje: 

 • - Zajęcia lekcyjne w godzinach: 8:0015:50 

 • - Oddzielna świetlica dla klas pierwszych (6:30 - 16:45) oraz drugich, trzecich, czwartych. 

 • - Przewidywana liczebność oddziałów 21-25 uczniów ok. 520 uczniów w całej szkole, oddzielny wyodrębniony blok dla klas I-III.

 • - Stołówka szkolna (z własną kuchnią), sklepik - barek.

 • - Laureaci konkursów: Lubelskiego Kuratora Oświaty - polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych, historycznych, językowych oraz literackich, ekologicznych, artystycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

 • - Wysokie wyniki od wielu lat w sprawdzianie i egzaminach ósmych klas - dane OKE w Krakowie.

 • - Nauka języka angielskiego, od klasy 7 dodatkowo język niemiecki lub hiszpański.

 •