Kontakt

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 7 

Adres szkoły:
ul. Plażowa 9
Lublin 20-620 

tel 81 537 76 00      faks 81 537 76 01
tel 81 466 46 00      tel 88 537 76 00

 

Wicedyrektor kl. 4-8 81 537 76 03 Kierownik gosp. 81 537 76 10
Wicedyrektor kl. 0-3 81 537 76 04 Kadry 81 537 76 11
Pokój nauczycielski 81 537 76 05 Intendent 81 537 76 12
Oddział "0" 81 537 76 07 Księgowość 81 537 76 16
Świetlica SP 7 81 537 76 08 Straszy specjalista 81 537 76 18
Pedagog szkolny 81 537 76 15 Biblioteka 81 537 76 09
Inspektor Ochrony Danych - Witold Przeszlakowski

e-mail: sp7@iod.lublin.eu
tel. 81 466 17 70

 

ePUAP /SP7-Lublin/SkrytkaESP
 
poczta@sp7.lublin.eu