Laboratoria przyszłości
Dnia 2022-09-30 przez M.D.

Nasza szkoła  uczestniczy w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki „ Laboratoria przyszłości”.

Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w ciekawy, angażujący uczniów i rozwijający ich zainteresowania sposób. Program ma też wspierać szkoły podstawowe w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM ( nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach pozyskanych środków szkoła zakupiła nowoczesny sprzęt o wartości łącznej ponad 157.000 zł zgodny z katalogiem wyposażenia podstawowego i dodatkowego opracowanego przez MEiN.

Nasze pracownie wzbogaciły się m.in. o drukarki 3D ze skanerem 3D i akcesoriami, zestawy mikrokontrolerów i stację lutowniczą, roboty Photon i zestawy klocków do nauki robotyki. Zakupiliśmy sprzęt do realizacji nagrań i dokumentacji dokonań uczniów, w tym:  aparat fotograficzny z akcesoriami, przenośną kamerę cyfrową, gimbal, statyw, zestaw oświetlenia, mikroporty i mikrofony. Zajęcia techniczne wejdą na nowy poziom w pracowni wyposażonej w liczne nowe narzędzia do majsterkowania, szycia i innych prac. Pojawiła się m.in. cyfrowa hafciarka. Najmłodsi uczniowie skorzystają m.in. z zestawów klocków konstrukcyjnych i mikroskopów.

Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności przez uczniów. Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas zajęć lekcyjnych oraz na kółkach zainteresowań.

#LaboratoriaPrzyszłości