Stypendia szkolne
Dnia 2023-09-06 przez M.D.

Szanowni Państwo,

Przesyłamy informacje dotyczące stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024.

 

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z rodzin, których dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w terminie od 1 do 15 września 2023 r. realizowane jest za pośrednictwem strony

internetowej: https://stypendia.edu.lublin.eu.

Po wejściu na stronę należy kliknąć na pole „LOGOWANIE PRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN” następnie podać nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania do E- DZIENNIKA VULCAN (dziennika elektronicznego).

W procedurze „Stypendium szkolne o charakterze socjalnym” znajduje się „Instrukcja dla wnioskodawcy” dot. składania wniosku z możliwością autouzupełniania we wniosku danych z bazy UONET w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienia prawidłowości ich zapisu.

Ważne jest, aby wprowadzając wniosek zaznaczyć pole: „Szkoły prowadzone przez Miasto Lublin” wpisać część nazwy szkoły np. numer i wybrać szkołę z rozwijającej się listy.

Wnioski można wypełnić elektronicznie, wydrukować lub pobrać w szkole druk do samodzielnego uzupełnienia. Wniosek należy własnoręcznie podpisać i złożyć w szkole do sekretariatu do dnia 15 września. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

Prosimy o dokładne uzupełnienie wniosków oraz podpisanie w wyznaczonych miejscach przez rodzica (opiekuna prawnego). Wnioski, których dochód przekracza wyznaczoną kwotę - 600zł, nie będą przyjmowane (system odrzuci).

Rodzice uczniów z Ukrainy zobowiązani są wypełnić dodatkowe oświadczenie do wniosku o stypendium szkolne i dołączyć do złożonego wniosku.

Pedagodzy szkolni