Ubezpieczenie od NNW
Dnia 2023-09-07 przez M.D.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie  zadecydowała o kontynuacji ubezpieczenia grupowego od NNW dla uczniów na rok szkolny 2023/2024 (EDU PLUS- oddział InterRisk Vienna Insurance Group w Lublinie -  Suma ubezpieczenia 17000 zł, składka od jednego ucznia 50 zł na rok.

Składki na Radę Rodziców ustalono według wykazu:

- klasy "0" i od I do VI  składka 40 zł na rok

- klasy VII- 40 zł na R. Rodz. i 20 zł na materiały dydaktyczne przygotowujące do egzaminów

- klasy VIII - 40 zł na R. Rodz. i 60 zł na materiały dydaktyczne przygotowujące do egzaminów (dla dzieci, które w zeszłym roku wpłaciły 25 zł na testy składka na materiały dydaktyczne wynosi 35 zł)

  Podanych opłat należy dokonać w okresie od 4 września 2023r.  do 20 października 2023r. w godzinach pracy sekretariatu  szkoły.

Jeśli ktoś rezygnuje z ubezpieczenia zbiorowego dla ucznia należy pobrać i wypełnić druk rezygnacji z ubezpieczenia zbiorowego.

Pieniądze na ubezpieczenie i Radę Rodziców  lub  rezygnację z ubezpieczenia można przekazać przy wejściu u osób dyżurujących. Przypominamy, że wyżej wymione ubezpieczenie jest dobrowolne.