przegląd poezji

Międzyszkolny Przegląd Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego
pod hasłem
"Miłość światło zapala"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w przeglądzie
który odbędzie się
30 maja 2017 roku o godzinie 1030
w Szkole Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego przy ulicy Plażowej 9 w Lublinie.

Zapraszamy Waszą Szkołę i prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 12 maja 2017 r.

Do zainteresowanych szkół regulamin
wyślemy pocztą elektroniczną

REGULAMIN

Międzyszkolnego Przeglądu Recytatorskiego Poezji
ks. Jana Twardowskiego

"Miłość światło zapala"

                                                                                 ks. J. Twardowski                 

 

 1. Organizatorem Międzyszkolnego Przeglądu Recytatorskiego Poezji ks. Jana Twardowskiego
  jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie, ul. Plażowa 9.
 1. Cele przeglądu:
 • zainteresowanie dzieci poezją ks. Jana Twardowskiego ,
 • rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, 
 • uczenie relacji międzyludzkich, budzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, 
 • odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, promowanie młodych talentów,
 • zachęcanie dzieci do udziału w życiu kulturalnym 
 • integracja uczniów lubelskich szkół podstawowych
 1. Warunki uczestnictwa w przeglądzie:
 • w przeglądzie mogą uczestniczyć recytatorzy indywidualni- uczniowie klas V i VI szkół podstawowych 
 • uczestników przeglądu - nie więcej niż dwie osoby-zgłaszają szkoły podstawowe 
 • zgłoszenie następuje przez złożenie w sekretariacie lub bibliotece Szkoły Podstawowej nr 7 w Lublinie karty zgłoszenia ( załącznik regulaminu) do dnia 12 maja 2017 r. 
 • Kartę zgłoszenia można przesłać faxem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie. 
 1. Każdy uczestnik recytuje jeden utwór ks. Jana Twardowskiego tematycznie związany z hasłem przeglądu, a czas recytacji nie powinien przekroczyć 5 minut.


 

  karta uczestnictwa do pobrania
format docx i pdf