Jadłospis na okres:
od 27-11-2023 do 03-12-2023

Zastrzegamy sobie możlwość zmian w jadłospisie
z przyczyn niezależnych od szkoły.