deklaracja - korzystania z wyżywienia

pdf


Obiady

Stawka dzienna Za miesiąc listopad

Uczeń

5zł

105zł

Zasady żywienia od 5 września 2023r.

1. Opłatę za żywienie należy wnosić z góry - w nieprzekraczalnym terminie do trzeciego (3) dnia miesiąca, brak wpłaty może spowodować wstrzymanie żywienia, a następnie skreślenie z listy stołujących się. Zaległości w opłatach są pokrywane w pierwszej kolejności.
2. Dzieci mają indywidualne konta do wpłat - nr konta przekazywany jest przez pracownika administracji lub widoczny jest w dzienniku elektronicznym.
3. Cena obiadu wynosi 5 zł dla dziecka.
4. Żywienie dziecka rozpocznie się po złożeniu kompletnej deklaracji i wpływie środków nie później niż do 3 dnia każdego miesiąca.
5. Żywienie realizowane jest w dniu zajęć lekcyjnych.
6. Odwoływanie posiłków możliwe jest do godziny 12:30 dnia poprzedniego licząc dni robocze (obiad na wtorek można odwołać do godziny 12:30 w poniedziałek, obiad na poniedziałek do 12:30 w piątek).
7. Odwoływanie obiadów realizujemy poprzez dziennik elektroniczny w dedykowanej zakładce lub wyjątkowo telefonicznie 81 537 76 14 (w godzinach 8:00-12:30 - wyłącznie w przypadku braku możliwości dostępu do dziennika elektronicznego). Inne informacje o żywieniu, uzgodnienie wpłat, odpisów tel. 81 537 76 12 lub 81 537 76 11.

Opłata za pobyt w oddziale przedszkolnym"0"

Pobyt Opłata

5 godzin (9:00 - 14:00)

Bez opłat

Każda kolejna rozpoczęta godzina

1,14zł